Hawlfraint

Available Translations:

Trwy ymweld â gwefan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg a defnyddio’r wybodaeth sydd ar gael, rydych yn cytuno i’r canlynol: Mae hawlfraint y deunydd, yn cynnwys delweddau, a geir ar y safle hwn yn berchen i Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC). Cedwir pob hawl. Gall ymwelwyr â’r safle ddefnyddio gwybodaeth yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr hysbysiad cyfreithiol hwn:

  • gallwch lawrlwytho neu argraffu copi unigol o ddeunydd hawlfraint yr NERC at ddefnydd ymchwil neu bersonol;
  • ni allwch newid unrhyw ddeunydd na dileu unrhyw ran o unrhyw hysbysiad hawlfraint;
  • ni ellir defnyddio unrhyw wybodaeth a geir ar y safle hwn at ddibenion masnachol, oni bai bod yr NERC wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Mwy o Wybodaeth

Os ydych wedi gwneud cais neu ymholiad am atgynhyrchu a hawliau, ysgrifennwch at enquiries@ceh.ac.uk