Available Translations:

Mae safle ymchwil CEH ym Mangor wedi ei leoli yng Nghanolfan yr Amgylchedd Cymru (ECW), adeilad ecogyfeillgar a ariennir trwy bartneriaeth rhwng Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) a Phrifysgol Bangor.

Cyfarwyddiadau

Y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg
Canolfan yr Amgylchedd Cymru
Ffordd Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL57 2UW

Ffôn: 01248 374500
Ffacs: 01248 362133

Ar y ffordd

O’r A55 a’r A5, dilynwch yr A5122 tuag at Borthaethwy. Mae’r CEH ym Mangor ar y dde, gyferbyn ac yn union ar ôl Llyfrgell y Brifysgol. O Gaernarfon, dilynwch yr A4087, cymerwch y chwith cyntaf ar ôl pont y rheilffordd, yna cymerwch y troead cyntaf ar y dde wrth y goleuadau traffig i mewn i Ffordd Deiniol.

Ar y trên

Mae gorsaf drenau Bangor 200 metr o’r CEH ym Mangor. Mae’r gwasanaeth bob awr i Euston Llundain yn cymryd tua phedair awr.

Hedfan

Y prif feysydd awyr agosaf yw Lerpwl (75 milltir/120 km) a Manceinion (94 milltir/150 km).