PAM/OHERWYDD. Photo - Shutterstock

Croeso i’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH)

Y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yw Canolfan Ragoriaethol y Deyrnas Unedig ym maes ymchwil i wyddorau amgylcheddol tir a dŵr croyw. Mae gan staff y CEH sgiliau arbenigol mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau amgylcheddol, yn amrywio o’r raddfa leiaf (y genyn) i’r raddfa fwyaf (systemau Daear gyfan). Nod ein hymchwil yw gwella dealltwriaeth o’r amgylchedd fel rydym yn ei weld heddiw a’r prosesau naturiol sy’n sail i systemau cynnal y Ddaear – er enghraifft, adnoddau dŵr a'r hinsawdd. Mae gennym ddiddordeb arbennig yn effeithiau gweithgaredd dynol ar amgylcheddau naturiol. Ein nod yw creu atebion ymarferol i broblemau amgylcheddol enbyd y dydd.

Mae’r CEH yn rhan o’r Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).